TIROL Tomasz Zieliński
TIROL Tomasz Zieliński

Oferta dla przemysłu:

 

- wszelkiego rodzaju konstrukcje wsporcze

- pomosty robocze

- fundamenty i posadowienia

- projekty nietypowe

Dla budynków nowoprojektowanych:

 

- projekty budowlane

- projekty przetargowe

- projekty wykonawcze

- projekty powykonawcze

Dla budynków istniejących:

 

- projekty wzmocnienia konstrukcji istniejącej

- projekty remontu i rozbudowy

Inne:

 

- konstrukcje nie będące konstrukcjami głównymi budynku

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© TIROL Tomasz Zieliński